အေၿခခံအဂၤလိပ္သဒၵါ – Verb ( ၾကိယာ) အပိုင္း ၁ -Basic English Grammar ( ၀ါစဂၤရွစ္မ်ိဳး)-English in Burmese YouTube Channel မွ ဗီဒီယိုမ်ားကို websites မ်ား ၊ application မ်ား ၊ page မ်ားတြင္ ကူးယူတင္ၿပၿခင္း ၊ စီးပြားၿဖစ္ကူးယူေရာင္းခ်ၿခင္းအား လံုး၀ (လံုး၀) ခြင္႕မၿပဳပါ ။
-မိမိတဦးတည္းေလ႕လာရန္အတြက္ ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႕အတူအကြ ေလ႕လာရန္အတြက္ download လုပ္ၿခင္းကို
ခြင္႕ၿပဳပါသည္ ။
…………………………………..

Verb က ၀ါစဂၤ(၈) မ်ိဳးထဲမွာ အက်ယ္ၿပန္ဆံုးအပိုင္းတခုပါ ။ ဒါေၾကာင္႕ အပိုင္း ငါးခုေလာက္ ခြဲၿပီး ဗီဒီယိုလုပ္မွာပါ ။

အားလံုး တခါတည္း ေၿပာလုိက္ရင္ အေၿခခံအားနည္းသူမေၿပာနဲ႕…….
သိၿပီးတဲ႕သူေတာင္ စိတ္ရွဳပ္သြားႏိုင္ပါတယ္ …..

ဒါေၾကာင္႕ ေခါင္းမရွဳပ္သြားေအာင္ တခုခ်င္းခြဲလုပ္တာပါ ။
လြယ္ေအာင္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး စဥ္းစားၿပီး လုပ္ေပးထားပါတယ္ ။

ဒီအပိုင္း (၁) ကေန စၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာလုိက္ၾကည္႕ရင္ လံုး၀မခက္ပါဘူး ။

facebook :

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.