Rockit English – Mạng học tiếng Anh trực tuyến có tương tác đầu tiên tại Việt Nam.
Website: | Fangape:
Tel: +84 4 3756 3838 | Hotline: +84 96 719 3838

——————————-
Nói tiếng Anh giỏi cũng như biết cách lái xe hay sử dụng các kỹ năng chuyên nghiệp khác: Nó phụ thuộc vào việc chúng ta có được học đầy đủ, chính xác và thường xuyên sử dụng không.

——————————-
Speaking English well is like knowing how to drive or using other professional skills: It depends much on whether we have learned sufficiently, exactly or regularly.

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.