Series"IELTS SPEAKING LEARNING ENGLISH WITH NUME".Topic: work and study(P2)

Series"IELTS SPEAKING LEARNING ENGLISH WITH NUME".Topic: work and study(P2)Chào mọi người mình đã trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho mọi người phần 2 của video trước nhé. Và trong video này mình sẽ show mặt của mình đó!!!!!
Link câu trả lời của mình: https://drive.google.com/open?id=1DYq7w-dZaVAKfKbEmXrszluaYYO4QVaq

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.